De Akermolen en zijn geschiedenis:

Oorspronkelijk was de Middelveldsche Akerpolder een veenweidegebied tussen de Osdorperweg en het Haarlemmermeer. Dit gebied werd bemalen met een poldermolen bij het Lutkemeer. Na de droogmaking van deze meren werd het veengebied eind 19e eeuw uitgeveend.  De bemaling gebeurde met de in 1876 gebouwde Akermolen. De molen met zijn wieken, die een vlucht hadden van 28 meter, behoorde tot de grootste Hollandse poldermolens

AkermolenVoor1921

De molen is in 1874 op de huidige plaats neergezet. Hij is afkomstig van “elders” zoals staat te lezen in de notulen van de Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Haarlemmermeer. Waar dat ‘elders’ precies was, wordt door de vrijwilligers van stichting “De Oude Molen” uitgezocht.

De reden van de verplaatsing was de 20-jarige vergunning die het bestuur van de Middelveldsche Akerpolder van het rijk had gekregen om de polder te vervenen.

Na afloop van de vergunning  was het polderpeil zo’n drie meter gedaald. Om de grond droog te maken voor de tuinders die zich er gingen vestigen werd de schepradgang in 1896 vervangen door een vijzelgang.

Beide zijn nog aanwezig, achter en onder de molen.

Bijna 25 jaar later werd de windmolen vervangen door een elektrisch pompgemaal aan de voet van de dijk. De wind was een te onzekere factor in de bemaling van de inmiddels vol met tuinderijen staande polder.

De bovenbouw van de molen werd verwijderd en de romp werd ingericht tot woning van de poldermeester.

Na de bouw van het elektrisch gemaal in 1920 bleef, na ontmanteling, een molenstomp langs de Ringvaart staan.

Bij de bouw van nieuwbouwwijk De Aker in de jaren negentig dreigde  de sloop van de inmiddels verwaarloosde molen. Na actie tot behoud,  is de molen een gemeentelijk monument geworden en is deze inmiddels door Stadsherstel Amsterdam gerestaureerd in de staat van de jaren twintig.

Onder de molenstomp bevinden zich nog waterwerken, die niet alleen de Akerpolder droog hebben gehouden, maar ook onder water konden zetten in tijden van oorlog.

Op deze wijze heeft de molen een rol gespeeld in de Linie van Amsterdam. De Linie was de voorloper van de Stelling van Amsterdam en behield een functie als schaduwlinie binnen de Stelling.

De Aker  Molen is het enig overgebleven waterstaatkundige werk tussen Halfweg en Amstelveen binnen de voormalige zuidflank van de Linie van Amsterdam.

 

 

Nieuws

Schipper mag ik overvaren…

De Oude Molen aan de Ringvaart te Osdorp maakte in het verleden deel uit
van een oude verdedigingslinie. Dankzij de inspanningen van Stadsherstel
Amsterdam NV en Stichting De Oude Molen is de molenstomp gerestaureerd.

De Oude Molen aan de Ringvaart te Osdorp maakte in het verleden deel uitvan een oude verdedigingslinie. Dankzij de inspanningen van StadsherstelAmsterdam NV en Stichting De Oude Molen is de molenstomp gerestaureerd.

Lees meer...
 

Ontdek de stelling!

En maak kennis met het culturele programma van Stadsherstel Amsterdam tijdens de Stellingmaanden maak kennis met het culturele programma van Stadsherstel Amsterdam tijdens de Stellingmaand.

Lees meer...
 

Nationaal Molen- en Gemalenweekend in de Akermolen groot succes

De restauratie van de Akermolen - ook de Oude Molen genoemd - is nagenoeg voltooid.

Lees meer...
 

Nieuwsbrief stichting de Vrije Geer, 18 mei 2010

Dit is de eerste nieuwsbrief  waarin we u willen informeren over de vorderingen van de restauratie en de te verwachten activiteiten voor de komende tijd.

Lees meer...
 

Mede mogelijk gemaakt door:

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
12345