VISIE

 

Stichting “de Vrije Geer” ondersteunt en begeleidt mensen met een beperking bij het werken in en met de samenleving.

Stichting de Vrije Geer is een kleinschalige organisatie. De doelstelling van de stichting is het bieden van professionele ondersteuning op het gebied van wonen en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking en het bieden van ondersteuning aan hun familie in de breedste zin van het woord.

We hechten veel waarde aan samenwerking. Allereerst natuurlijk met onze cliënten en hun familie, maar ook met externe partijen.

Stichting “de Vrije Geer” heeft zich ten doel gesteld op kleinschalige manier te werken. Hierdoor blijven de lijnen kort, is er sprake van directe en persoonlijke aandacht voor de cliënten en weinig overheadkosten. Kwaliteit en professionaliteit staat hierbij centraal. Dit leidt tot dienstverlening op maat.

Onze visie is dat alle mensen uniek en gelijkwaardig zijn. Ieder mens heeft recht op respect, ontplooiing en een volwaardige plaats in de samenleving.

Vanuit deze  visie geldt dat mensen met een handicap als volwaardige burgers aan de samenleving kunnen deelnemen en gebruik maken van de mogelijkheden die de samenleving biedt. Een respectvolle bejegening, gelijkwaardigheid en het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt zijn basisvoorwaarden in de ondersteuning.

Wij zijn een jonge stichting en richten ons vooralsnog  op het bieden van dagbesteding in de vorm van begeleide leer- en werkplekken in theehuis de Akermolen. De ondersteuning en begeleiding is gebaseerd op de wensen en mogelijkheden van elke cliënt. Wij creëren voor de cliënten een inspirerende en stimulerende werkomgeving,  die ruimte biedt voor verdere ontplooiing en persoonlijke groei. Belangrijk hierbij is de ontmoeting met andere mensen.

Het motto: “gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig” is bij ons zeker op zijn plek.

 

 

Nieuws

Schipper mag ik overvaren…

De Oude Molen aan de Ringvaart te Osdorp maakte in het verleden deel uit
van een oude verdedigingslinie. Dankzij de inspanningen van Stadsherstel
Amsterdam NV en Stichting De Oude Molen is de molenstomp gerestaureerd.

De Oude Molen aan de Ringvaart te Osdorp maakte in het verleden deel uitvan een oude verdedigingslinie. Dankzij de inspanningen van StadsherstelAmsterdam NV en Stichting De Oude Molen is de molenstomp gerestaureerd.

Lees meer...
 

Ontdek de stelling!

En maak kennis met het culturele programma van Stadsherstel Amsterdam tijdens de Stellingmaanden maak kennis met het culturele programma van Stadsherstel Amsterdam tijdens de Stellingmaand.

Lees meer...
 

Nationaal Molen- en Gemalenweekend in de Akermolen groot succes

De restauratie van de Akermolen - ook de Oude Molen genoemd - is nagenoeg voltooid.

Lees meer...
 

Nieuwsbrief stichting de Vrije Geer, 18 mei 2010

Dit is de eerste nieuwsbrief  waarin we u willen informeren over de vorderingen van de restauratie en de te verwachten activiteiten voor de komende tijd.

Lees meer...
 

Mede mogelijk gemaakt door:

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
12345